Kielecki Klub Karate Kyokushin -
Logo karate kielce koronea
logo
AKTUALIZACJA 3.10.2022
Koronea
Przejdź do treści

I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE - ZAGNAŃSK

NEWS
Kielecki Klub Karate Kyokushin - Koronea
ORGANIZATOR
1. Kielecki Klub Karate Kyokushin Koronea -tel. 508-447-347,
2. Gmina Zagnańsk
3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zagnańsku

TERMIN I MIEJSCE
29.10.2022 r.- Hala GOSiR, ul. Turystyczna 59B, 26-050 Zagnańsk
ZAPISY
- Zgłoszenia zawodników dokonują kierownicy ekip drogą elektroniczną
- Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail:
ameryka10@wp.pl w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do dnia 23.10.2022r.
(niedziela, do godz. 24), po tej dacie nie będzie możliwe dopisywanie zawodników.

UCZESTNICTWO
1. W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników. Organizator nie wprowadza limitu stopni.
2. Do startu w kumite będą dopuszczeni zawodnicy posiadający:
- aktualne badania lekarskie,
- legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający wiek zawodnika
(dokładną datę urodzenia),
- ubezpieczenie NNW zapewnione przez macierzysty klub,
- czyste białe karategi,
- obowiązkowe bawełniane ochraniacze w kategorii kumite – kask i hogo zapewnia
organizator,
- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju.

Brak takiej zgody powoduje automatyczne wykluczenie z turnieju.

Kierownik ekipy zobowiązany jest do sędziowania i powinien posiadać w tym celu kompletny strój sędziowski: granatowa koszula, czarne spodnie, biała mucha, gwizdek.
KONKURENCJE I KATEGORIE
1. Kumite


W przypadku braku dostatecznej ilości zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych mogą one zostać połączone. Organizator zastrzega sobie również prawo do modyfikacji kategorii wagowych. W związku z tym na zgłoszeniach bardzo
prosimy o podanie dokładnej wagi zawodnika oraz stopnia.

Uwaga: Jeżeli waga zawodnika podczas turnieju będzie znacząco odbiegała od tej podanej w zgłoszeniu -zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

Dozwolone techniki:
- wszystkie techniki ręczne i nożne na strefę chudan,
- w kategorii dzieci i kadet młodszy techniki nożne na strefę JODAN: mawashi geri, kake mawashi geri, uchi mawashi geri,
- od kategorii kadet techniki nożne jak wyżej oraz dodatkowo na strefę GEDAN: low kick,
- od kategorii młodzik poza wymienionymi wcześnie technikami, dozwolone na
strefę JODAN: ushiro mawashi geri, morote tobi mawashi geri (nożyce),
- w kategorii junior techniki nożne jak wyżej oraz dodatkowo na strefę JODAN: keiten geri, oroshi kakato geri.

UWAGA:
Wszystkie pozostałe technik są zabronione. Zabronione są również: wszystkie techniki kierowane na kolana, niekontrolowane, zbyt mocne ataki, unikanie walki, ucieczka z pola walki, łapanie, odpychanie, używanie niedozwolonych gestów i słów.


OPŁATY ORAZ WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Opłatę startową w kwocie 60 zł (w cenę wliczony jest obiad) prosimy uiścić przelewem na konto klubu do dnia 25.10.2022 r.

Nr konta: 65 1020 2629 0000 9302 0009 1181 (w ostateczności gotówką w dniu zawodów).

Weryfikacja zawodników odbędzie się w dniu zawodów 29.10.2022r. w Hali GOSiR ul. Turystyczna 59B, 26-050 Zagnańsk w godz. 8-9.30. Prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu opłaty startowej.
PROGRAM TURNIEJU
8.00 - 9.30 - weryfikacja zgłoszeń i dokumentów (dokonują szefowie ośrodków)
9.30 - 10.00 - odprawa sędziów
10.00 - oficjalne otwarcie zawodów
10.30 - rozpoczęcie walk eliminacyjnych
14.00 - półfinały, finały kumite
16.00 - dekoracja zawodników (zakończenie zawodów będzie uzależnione od liczby uczestników). Nie ma klasyfikacji drużynowej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawody odbędą się pod patronatem Polskiego Związku Karate Kontaktowego.
2. Sędzią Głównym turnieju będzie Branch Chief SO-Kyokushin Poland shihan Krzysztof Borowiec – 6 dan.
3. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów.
4. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny oraz Organizator.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie.
6. Zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 3 otrzymają pamiątkowe medale, puchary, oraz dyplomy. Nie ma walk o trzecie miejsce.

WAŻNE

Zgodę rodziców oraz kartę zgłoszeniową można pobrać z zakładki DO POBRANIA.

ALL RIGHTS RESERVED 2013-2022
Wróć do spisu treści