Kielecki Klub Karate Kyokushin -
Logo karate kielce koronea
AKTUALIZACJA 27.06.2024
Koronea
Przejdź do treści

II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN O PUCHAR DĘBU BARTEK

NEWS

II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN O PUCHAR DĘBU BARTEK
9.12.2023 ZAGNAŃSK

ORGANIZATOR
1. Kielecki Klub Karate Kyokushin Koronea -tel. 508-447-347, e- mail: ameryka10@wp.pl
2. Gmina Zagnańsk
3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zagnańsku
TERMIN I MIEJSCE
09.12.2023 rok (sobota) - Hala GOSiR, ul. Turystyczna 59B, 26-050 Zagnańsk.
WSTĘPNY PROGRAM ZAWODÓW
08.00 - 09.30  - przyjazd ekip, weryfikacja zgłoszeń i dokumentów,
09.30 - 10.00 - narada sędziowska,
10.00 - 10.30 - oficjalne rozpoczęcie zawodów,
10.30 - 14.00  - konkurencja kata, walki eliminacyjne,
14.00 - 17.00 - walki półfinałowe i finałowe,
17.00 - 18.00  - dekoracja zwycięzców, nie ma klasyfikacji drużynowej.
KATEGORIE
Konkurencje kumite rozegrane zostaną w formule
 
LIGHT CONTACT

1. Wiek zawodników: 8 - 11 lat (rocznikowo).
2. Czas trwania walki, kryteria podejmowania decyzji o wygranej; 8 lat - 11 lat - czas walki 1,5 minuty - przy braku rozstrzygnięcia dogrywka 1,5 minuty - przy braku rozstrzygnięcia różnica wagi minimum 2 kg - przy braku rozstrzygnięcia ostatnia dogrywka 1,5 minuty
3. Kategorie wiekowe i wagowe:

Chłopcy:
kadeci 10-11 lat -do 30 kg, do 35 kg, do 40 kg, do 50 kg, pow. 50 kg
kadeci młodsi 8-9 lat -do 25 kg, do 30 kg, do 35 kg, pow. 35 kg

Dziewczęta:
kadetki 10-11 lat -do 30 kg, do 35 kg, do 45 kg, pow. 45 kg
kadetki młodsze 8-9 lat- do 25 kg, do 30 kg, do 35 kg, pow. 35 kg
1. Techniki dozwolone:
a) głowa: - mawashigeri, uchimawashigeri, kakegeri - techniki muszą być wykonywane z kontrolowaną siłą, nie mogą przekraczać osi ciała,
b) tułów: - z wyjątkiem uderzeń i kopnięć w kręgosłup - wszystkie techniki ręczne i nożne,
c) nogi: - LOW  KICK

2. Techniki zabronione:
a) Zabrania się atakowania stawów, kręgosłupa, szyi, krocza,
b) Zabrania się stosowania technik z niekontrolowaną i pełną siłą na strefę Jodan,
c) Zabrania się stosowania wszelkiego typu dźwigni, rzutów oraz stosowania pchnięć otwartymi dłońmi,
d) Zabrania się stosowania technik ręcznych na głowę i szyję.


KIEROWNICY OŚRODKÓW PROSZENI SĄ O ZWERYFIKOWANIE WAGI I WIEKU (LICZY SIĘ ROK URODZENIA) ZAWODNIKA PRZED DOKONANIEM ZGŁOSZENIA.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS WERYFIKACJI WAGI LUB WIEKU ZAWODNIKA INNEJ NIŻ TA OKREŚLONA W ZGŁOSZENIU ZOSTANIE ON ZDYSKWALIFIKOWANY !!!

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii wagowych, połączenia ich lub utworzenia nowych w zależności od różnic wagowych jakie pojawią się w zgłoszeniach.
Walki zawodników odbędą się w formule Light Contact. Przepisy dotyczące przebiegu walk, punktacji, dozwolonych technik, sędziowania dostępne są na stronie www.pfko.eu – prosimy o zapoznanie się z treścią.
Konkurencja KATA
Reguły Kata:

W konkurencji kata rozegrana zostanie tylko jedna tura z podziałem na płeć zawodników (8-9 lat chłopcy/ dziewczęta; 10-11 lat chłopcy/ dziewczęta). Zawodnicy będą prezentować dowolnie wybrane przez siebie kata z całego kanonu Kyokushin karate. Odbędzie się walka o trzecie miejsce. W zależności od ilości zawodników, kata ocenione zostanie z wykorzystaniem punktacji lub chorągiewek.

Uwaga! W przypadku zgłoszenia do danej konkurencji mniej niż 4 zawodników, konkurencja może zostać połączona lub zostanie odwołana.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1.  W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników w danej konkurencji.
 
2.  Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:
 
- Aktualne badania lekarskie,
 
- ubezpieczenie NNW zapewnione przez macierzysty klub,
 
- dokument tożsamości, ochraniacze wymagane we wszystkich kategoriach Kumite,
 
- wypełnioną kartę startową.
 
3.  Organizator zastrzega sobie prawo poddania weryfikacji startujących Klubów.
 
4.  Zgłoszony klub do zawodów musi wystawić minimum 1 sędziego.
 
 
(UWAGA!!! Jeżeli Klub nie wskaże swojego przedstawiciela zgodnie z wymaganiami Organizatora na sędziego, organizator pobierze opłatę wysokości 200 zł)
ZGŁOSZENIE ZAWODNIKÓW
 
               Zgłoszenia może dokonać tylko i wyłącznie macierzysty Klub. Prosimy dokonać zgłoszenia elektronicznie poprzez stronę:
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12.2023r.(piątek)do godz. 23.59

Weryfikacja zawodników odbędzie się w dniu zawodów 9 grudnia 2023(sobota) w Hali GOSiR, ul. Turystyczna 59B, 26-050 Zagnańsk w godz. 8-9.30

OPŁATA STARTOWA
Opłatę startową w wysokości:

-  100 zł- kumie,
 
-  100 zł- kata,
 
-  150 zł- kumite + kata

prosimy uiścić przelewem na konto klubu:


Nr konta: 65 1020 2629 0000 9302 0009 1181 (w ostateczności gotówką w dniu zawodów) do dnia 5.12.2023 r.


·   Opłata startowa jest opłatą obowiązkową bezzwrotną.
 
·   Opłata za zawodnika, który nie przyjechał na turniej bądź nie może w nim uczestniczyć nie podlega zwrotowi!
 
·   Podczas weryfikacji należy posiadać potwierdzenie uiszczenia opłaty startowej.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SĘDZIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAWODACH

1. Sędzią Głównym zawodów będzie Shihan Mariusz Godoś (5 dan).
 
2. Sędzią Technicznym zawodów będzie Shihan Piotr Zembrzuski (5 dan).
 
3. Sędziowie biorący udział w zawodach muszą posiadać kompletny strój sędziowski:
 
· koszulę koloru granatowego
 
· muszkę w kolorze białym
 
· spodnie w kolorze czarnym lub ciemny granat
 
· własny gwizdek

UWAGA! Sędziowie którzy nie będą posiadali stroju nie zostaną dopuszczeni do sędziowania, a klub zapłaci opłatę za brak sędziego w turnieju.

1. Sędzia, który bierze udział w zawodach nie może uczestniczyć jako trener dla swoich zawodników.
 
·  Nie może wyprowadzać zawodnika do walki i nie może sprawować roli sekundanta.
 
·  Sędzia jest zobowiązany do uczestnictwa przez cały czas trwania zawodów.

2. Składy   sędziowskie    zostaną    powołane    w    dniu    zawodów   przez    Sędziego Technicznego.

3. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.

4.  Każdy sędzia jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z regulaminem i komunikatem turnieju.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek dla zawodników i sędziów (obiad wydawany będzie w czasie trwania zawodów).
 
2. Za zajęcie miejsc punktowanych od 1-3 w każdej z konkurencji organizator zapewnia puchar, medal oraz dyplom. W konkurencji Kumite nie będzie walk o 3 miejsce.
 
3. W poszczególnych kategoriach należy posiadać ochraniacze zgodnie z zasadami formułą i przepisami PZKK (ochraniacze hogo oraz kask zawodnikowi zapewnia macierzysty klub).
 
4. Protesty będą rozpatrywane przez Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium w wysokości 400zł do organizatora. Po uznaniu protestu wadium zostanie zwrócone, a po odrzuceniu protestu wadium przechodzi na rzecz Organizatora.
 
5. Organizator nie odpowiada i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub zgubione podczas turnieju.
 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesiony uszczerbek na zdrowiu podczas uczestnictwa w zawodach. Dlatego też są wymagane ubezpieczenia zawodników NNW.
 
7. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących zasad na turniejach, dostosowywanie się do zarządzeń i poleceń Sędziego Głównego, Sędziego Technicznego i Organizatora.

WAŻNE
Formularze: zgoda uczestnika, zgody rodzica dostępne są do pobrania w zakładce DO POBRANIA. Prosimy o pobranie i wypełnienie oraz przekazanie podczas zawodów.

ALL RIGHTS RESERVED 2013-2024
Wróć do spisu treści