Kielecki Klub Karate Kyokushin -
Logo karate kielce koronea
AKTUALIZACJA 15.04.2024
Koronea
Przejdź do treści

II OTWARTE MISTRZOSTWA POŁUDNIOWEGO OKRĘGU KARATE KONTAKTOWEGO

NEWS

II OTWARTE MISTRZOSTWA POŁUDNIOWEGO OKRĘGU KARATE KONTAKTOWEGO
9.12.2023 ZAGNAŃSK

ORGANIZATOR
1. Kielecki Klub Karate Kyokushin Koronea -tel. 508-447-347, e- mail: ameryka10@wp.pl
2. Gmina Zagnańsk
3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zagnańsku
TERMIN I MIEJSCE
09.12.2023 rok (sobota) - Hala GOSiR, ul. Turystyczna 59B, 26-050 Zagnańsk.
WSTĘPNY PROGRAM ZAWODÓW
08.00 - 09.30 -  przyjazd ekip, weryfikacja zgłoszeń i dokumentów,
09.30 - 10.00 -  narada sędziowska,
10.00 - 10.30  -  oficjalne rozpoczęcie zawodów,
10.30 - 14.00 -  konkurencja kata, walki eliminacyjne,
14.00 - 17.00  -  walki półfinałowe i finałowe,
17.00 - 18.00 -  dekoracja zwycięzców, nie ma klasyfikacji drużynowej
KATEGORIE
Mistrzostwa dla młodzieży rozegrane zostaną w formule
 
ALL KLICK

1. Wiek zawodników:
12 - 17 lat (rocznikowo), oraz osoby, które w dniu zawodów nie ukończyły 18 lat

2. Czas trwania walki, kryteria podejmowania decyzji o wygranej;
 
12 lat - 17 lat - czas walki 2 minuty - przy braku rozstrzygnięcia dogrywka 2 minuty - przy braku rozstrzygnięcia różnica wagi minimum 3 kg - przy braku rozstrzygnięcia ostatnia dogrywka 2 minuty

3. Kategorie wiekowe i wagowe:

Mężczyźni:
juniorzy 16 - 17 lat i osoby, które w dniu zawodów nie ukończyły 18 lat:

do 60 kg; do 65 kg; do 70 kg; do 75 kg; do 85 kg, pow. 85 kg

juniorzy młodsi 14 - 15 lat:
 
do 45 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 70 kg, pow. 70 kg

młodzicy 12 - 13 lat:
 
do 35 kg, do 40 kg, do 45 kg, do 55 kg, pow. 55 kg

Kobiety:
juniorki 16 - 17 lat i osoby, które w dniu zawodów nie ukończyły 18 lat:
 
do 50 kg, do 55 kg, do 65 kg, pow. 65 kg

juniorki młodsze 14 - 15 lat:
 
do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, pow. 60 kg

młodziczki 12 - 13 lat:
 
do 40 kg, do 45 kg, do 55 kg, pow. 55 kg

Mistrzostwa dla seniorów i masters   w formule
FULL CONTACT
1.  Wiek zawodników:
 
-  ukończone 18 lat kategoria Senior
 
-  ukończone 35 lat kategoria Masters

2.  Czas trwania walki, kryteria podejmowania decyzji o wygranej:
 
Walki eliminacyjne: - czas walki 2 minuty - przy braku rozstrzygnięcia dogrywka 2 minuty - przy braku rozstrzygnięcia różnica wagi minimum 5 kg - przy braku rozstrzygnięcia ostatnia dogrywka 2 minuty.
 
Walki półfinałowe i finałowe: - czas walki 3 minuty - przy braku rozstrzygnięcia dogrywka 2 minuty - przy braku rozstrzygnięcia różnica wagi minimum 5 kg
 
-  przy braku rozstrzygnięcia ostatnia dogrywka 2 minuty
 
3.  Kategorie wiekowe i wagowe:

Mężczyźni:
 
Senior: do 70 kg, do 80 kg, do 90 kg, pow. 90 kg
 
Masters: do 85 kg, pow. 85 kg

Kobiety:
 
Seniorki: do 55 kg, do 65 kg, pow. 65 kg
 
Masters: do 65 kg, pow. 65 kg


KIEROWNICY OŚRODKÓW PROSZENI SĄ O ZWERYFIKOWANIE WAGI I WIEKU (LICZY SIĘ ROK URODZENIA) ZAWODNIKA PRZED DOKONANIEM ZGŁOSZENIA.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS WERYFIKACJI WAGI LUB WIEKU ZAWODNIKA INNEJ NIŻ TA OKREŚLONA W ZGŁOSZENIU ZOSTANIE ON ZDYSKWALIFIKOWANY !!!

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii wagowych, połączenia ich lub utworzenia nowych w zależności od różnic wagowych jakie pojawią się w zgłoszeniach.
 
Zawody zostaną przeprowadzone według przepisów, zasad i regulaminu Polskiego Związku Karate Kontaktowego.

Walki zawodników poniżej 18 lat odbędą się w formule All Kick.
 
Walki seniorów i masters odbędą się w formule Full Contact.
  
Przepisy dotyczące przebiegu walk, punktacji, dozwolonych technik, sędziowania dostępne są na stronie www.pfko.euprosimy o zapoznanie się z treścią.

Konkurencja KATA PZKK
Konkurencja KATA zostanie rozegrana zgodnie z przepisami PZKK z podziałem kategorii wiekowych na kobiety i mężczyzn.

Zawodnicy z rocznika 2005 jeśli w dniu zawodów mają skończone 18 lat startują w kata seniorów.

Wykaz kata dla poszczególnych roczników:Uwaga! W przypadku zgłoszenia do danej konkurencji mniej niż 4 zawodników, konkurencja może zostać połączona lub zostanie odwołana.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników w danej konkurencji.
 
2. Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:
 
- Aktualne badania lekarskie,
 
- ubezpieczenie NNW zapewnione przez macierzysty klub,
 
- dokument tożsamości, ochraniacze wymagane we wszystkich kategoriach Kumite (każdy zawodnik musi posiadać własny kask) ,
 
- wypełnioną kartę startową.
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo poddania weryfikacji startujących Klubów.
 
4. Zgłoszony klub do zawodów musi wystawić minimum 1 sędziego posiadającego.
 
(UWAGA!!! Jeżeli Klub nie wskaże swojego przedstawiciela zgodnie z wymaganiami Organizatora na sędziego, organizator pobierze opłatę wysokości 200 zł)

ZGŁOSZENIE ZAWODNIKÓW
 
               Zgłoszenia może dokonać tylko i wyłącznie macierzysty Klub. Prosimy dokonać zgłoszenia elektronicznie poprzez stronę:
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12.2023r.(piątek)do godz. 23.59

Weryfikacja zawodników odbędzie się w dniu zawodów 9 grudnia 2023 (sobota) w Hali GOSiR, ul. Turystyczna 59B, 26-050 Zagnańsk w godz. 8-9.30

OPŁATA STARTOWA
Opłatę startową w wysokości:

-  100 zł- kumie,
 
-  100 zł- kata,
 
-  150 zł- kumite + kata

prosimy uiścić przelewem na konto klubu:


Nr konta: 65 1020 2629 0000 9302 0009 1181 (w ostateczności gotówką w dniu zawodów) do dnia 5.12.2023 r.


·   Opłata startowa jest opłatą obowiązkową bezzwrotną.
 
·   Opłata za zawodnika, który nie przyjechał na turniej bądź nie może w nim uczestniczyć nie podlega zwrotowi!
 
·   Podczas weryfikacji należy posiadać potwierdzenie uiszczenia opłaty startowej.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SĘDZIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAWODACH

1. Sędzią Głównym zawodów będzie Shihan Mariusz Godoś (5 dan).
 
2. Sędzią Technicznym zawodów będzie Shihan Piotr Zembrzuski (5 dan).

3. Zawody II Mistrzostwa Południowego Okręgu Karate Kontaktowego zostaną rozegrane w formule All Kick do 18 roku życia oraz Full Kontakt dla kategorii wiekowej + 18 lat, konkurencja Kata zgodnie z przepisami PZKK.
 
4. Sędziowie biorący udział w zawodach muszą posiadać kompletny strój sędziowski:
 
· koszulę koloru granatowego
 
· muszkę w kolorze białym
 
· spodnie w kolorze czarnym lub ciemny granat
 
· własny gwizdek

UWAGA! Sędziowie którzy nie będą posiadali stroju nie zostaną dopuszczeni do sędziowania, a klub zapłaci opłatę za brak sędziego w turnieju.

1. Sędzia, który bierze udział w zawodach nie może uczestniczyć jako trener dla swoich zawodników.
 
·  Nie może wyprowadzać zawodnika do walki i nie może sprawować roli sekundanta.
 
·  Sędzia jest zobowiązany do uczestnictwa przez cały czas trwania zawodów.

2. Składy   sędziowskie    zostaną    powołane    w    dniu    zawodów   przez    Sędziego Technicznego.

3. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.

4.  Każdy sędzia jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z regulaminem i komunikatem turnieju.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek dla zawodników i sędziów (obiad wydawany będzie w czasie trwania zawodów).
 
2. Za zajęcie miejsc punktowanych od 1-3 w każdej z konkurencji organizator zapewnia puchar, medal oraz dyplom. W konkurencji Kumite nie będzie walk o 3 miejsce.
 
3. W poszczególnych kategoriach należy posiadać ochraniacze zgodnie z zasadami formułą i przepisami PZKK (ochraniacze hogo oraz kask zawodnikowi zapewnia macierzysty klub).
 
4. Protesty będą rozpatrywane przez Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium w wysokości 400zł do organizatora. Po uznaniu protestu wadium zostanie zwrócone, a po odrzuceniu protestu wadium przechodzi na rzecz Organizatora.
 
5. Organizator nie odpowiada i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub zgubione podczas turnieju.
 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesiony uszczerbek na zdrowiu podczas uczestnictwa w zawodach. Dlatego też są wymagane ubezpieczenia zawodników NNW.
 
7. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących zasad na turniejach, dostosowywanie się do zarządzeń i poleceń Sędziego Głównego, Sędziego Technicznego i Organizatora.

WAŻNE
Formularze: zgoda uczestnika, zgody rodzica dostępne są do pobrania w zakładce DO POBRANIA. Prosimy o pobranie i wypełnienie oraz przekazanie podczas zawodów.

ALL RIGHTS RESERVED 2013-2024
Wróć do spisu treści