Kielecki Klub Karate Kyokushin -
Koronea
Logo karate kielce koronea
AKTUALIZACJA 03.11.2018
Przejdź do treści

Menu główne:

ŚWIĘTOKRZYSKA LIGA KARATE - V EDYCJA MIKOŁAJKOWA

NEWS
Liga Karate V edycja
I ORGANIZATOR

Kielecki Klub Karate Kyokushin Koronea
ul. Żytnia 1
25-018 Kielce
tel./fax (041) 361-38-02, 508-447-347
Regon: 290912265
NIP: 959-12-36-407
II PATRONAT HONOROWY

1. Wojewoda Świętokrzyski
2. Prezydent Miasta Kielce
3. Dyrektor MOSiR
III PATRONAT MEDIALNY

1. Echo Dnia
2. Telewizja Polska S.A. Oddział w Kielcach
3. Radio Kielce
IV TERMIN I MIEJSCE

01.12.2018 r.- Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Żytnia 1, Kielce
V ZAPISY I OPŁATA STARTOWA

Zgłoszenia zawodników dokonują kierownicy ekip drogą elektroniczną
* Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres email: a.lato@karatekyokushin-koronea.pl w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do dnia 26.11.2018r. do godz. 24(po tej dacie nie będzie możliwe dopisywanie zawodników).
* Opłata startowa dla osób spoza Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin Koronea wynosi 30 zł – płatne w dniu zawodów.
VI UCZESTNICTWO
1. W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników. Organizator nie wprowadza limitu stopni.
2. Do startu w kumite będą dopuszczeni zawodnicy posiadający:
- aktualne badania lekarskie,
- dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek zawodnika (dokładną datę urodzenia),
- czyste białe karategi,
- obowiązkowe ochraniacze osobiste w kategorii kumite (suspensoria-mężczyźni, ochraniacze na piersi-kobiety), kask zapewnia organizator.
- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju. Brak takiej zgody powoduje automatyczne wykluczenie z turnieju.

Kierownik ekipy zobowiązany jest do sędziowania i powinien posiadać w tym celu kompletny strój sędziowski zbliżony do standardów PFKS.(granatowa koszula, czarne spodnie, żółta lub biała mucha, gwizdek).

VII KONKURENCJE I KATEGORIE
Kata dzieci 4 -5 lat (2013 - 2014)
- “Walka z cieniem”
- Kihon kata sono ichi
Kata dzieci dzieci 6-7 lat (2011 - 2012)
- “Walka z cieniem”
- Kihon kata sono ichi
Kata dzieci 8 – 9 lat (2009 – 2010)
- Kihon kata sono ichi
- Taikyoku kata sono ichi
Kata dzieci 10-11 lat (2007 – 2008)
- Kihon kata sono ichi
- Taikyoku kata sono ichi
- Taikyoku kata sono ni
- Taikyoku kata sono san
Kata kadetów 12 – 13 lat (2005 – 2006)
- Taikyoku kata sono ichi
- Taikyoku kata sono ni
- Taikyoku kata sono san
- Pinian kata sono ichi

VII KONKURENCJE I KATEGORIE C.D.
Kata młodzików 14 – 15 lat (2003 – 2004)
- Taikyoku kata sono ichi
- Taikyoku kata sono ni
- Taikyoku kata sono san
- Pinian kata sono ichi
- Pinian kata sono ni
- Pinian kata sono san
Kata juniorów 16 – 17 lat (2002 – 2001,2000- nie ukończone 18 lat w dniu zawodów)
- Taikyoku kata sono ichi
- Taikyoku kata sono ni
- Taikyoku kata sono san
- Pinian kata sono ichi
- Pinian kata sono ni
- Pinian kata sono san
- Pinian kata sono yon
- Pinian kata sono go

Konkurencje kata w każdej kategorii wiekowej dla dziewcząt i chłopców rozegrane będą oddzielnie. Każdy zawodnik prezentuje wybrane przez siebie kata z listy. Wykonanie kata spoza listy może skutkować dyskwalifikacją.

2.KUMITE
Świętokrzyska Liga Karate 1.12.2018
Dozwolone techniki:

a) techniki nożne:
- mawashi-geri (gedan, chudan, jodan)
- mae-geri chudan
- yoko-geri chudan
- ura-mawashi (chudan,jodan)
- ushiro-geri chudan

b) techniki ręczne:
- wszystkie uderzenia seiken na tułów
UWAGA
Wszystkie pozostałe technik są zabronione. Zabronione są również: niekontrolowane, zbyt mocne ataki, unikanie walki, ucieczka z pola walki, łapanie, odpychanie, używanie niedozwolonych gestów i słów.
W przypadku braku dostatecznej ilości zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych mogą one zostać połączone. Organizator zastrzega sobie również prawo do modyfikacji kategorii wagowych. W związku z tym na zgłoszeniach bardzo prosimy o podanie dokładnej wagi zawodnika oraz stopnia. Dogrywki możliwe są od półfinałów. Uwaga organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji wagi (jeżeli waga zawodnika podczas turnieju będzie odbiegała od tej w zgłoszeniu-zawodnik zostanie zdyskwalifikowany).
VIII PROGRAM TURNIEJU
8.30 - 9.30 - weryfikacja zgłoszeń i dokumentów (dokonują szefowie ośrodków).
9.30 - 10.00 - odprawa sędziów.
10.00 - oficjalne otwarcie zawodów.
10.30 – rozpoczęcie kategorii kata, po jej zakończeniu rozpoczną się walki eliminacyjne.
12.30 - przerwa (pokazy karate, mma, boksu).
13.00 - półfinały, finały kumite.
16.00 -dekoracja zawodników (zakończenie zawodów będzie uzależnione od liczby uczestników). Nie ma klasyfikacji drużynowej.
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy klub ma obowiązek we własnym zakresie ubezpieczyć swoich zawodników.
2. Sędzią Głównym turnieju będzie shihan Krzysztof Borowiec – 5 dan.
3. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego w dniu zawodów.
4. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie.
6. Zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 3 otrzymają pamiątkowe medale oraz dyplomy.

Uczestnicy zawodów otrzymają paczki od św. Mikołaja
WAŻNE - KARTY DO POBRANIA

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE PLIK DO POBRANIA W ZAKŁADCE DO POBRANIA

ALL RIGHTS RESERVED 2013-2018
Wykonanie strony www
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego